Japanese Language department
New. Open!

MIRAI

LANGUAGE

  • Japanese
  • English
  • Vietnamese
  • Chinese
  • indonesia
  • Portugues

Điều chúng tôi coi trọng là sự thấu hiểu lẫn nhau và cùng hợp tác trong học tập.
「 Learning Together Thinking Together 」
Không chỉ học ngôn ngữ, chúng tôi còn cùng bạn suy nghĩ về tương lai tươi sáng.
Chúng tôi hướng tới sự giáo dục trên nền tảng sức mạnh con người dựa trên sự thấu cảm từ trái tim đến trái tim.
Tương lai cần sức mạnh của bạn.
Hãy cùng chúng tôi bước thêm một bước chân tới giấc mơ của bạn.

contact us

maebashi-jl@e-mirai.com

contact us

maebashi-jl@e-mirai.com

Back To Top